Bảng Giá Sửa Chữa Face ID

Bảng Giá Sửa Chữa Face ID
TÊN MODEL SỬA FACE ID
IPHONE X 1.000K
IPHONE XR 1.300k
IPHONE XS
1.300k
IPHONE XS MAX 1.400K
IPHONE 11 1.600k
IPHONE 11 PRO 1.800k
IPHONE 11 PRO MAX 1.900k
IPHONE 12  2.100K
IPHONE 12 MINI 2.100K
IPHONE 12 PRO 2.500K
IPHONE 12 PRO MAX 2.800K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975555444