CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA DIDONGCARE.VN

Để phục vụ cho quá trình tư vấn, giao nhận, thanh toán, mua hàng. Chúng tôi sẽ phải thu thập một số thông tin cá nhân của Quý khách như Họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ….Chúng tôi hiểu rằng đó là những thông tin các nhân của Quý khách, Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin đó để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

 1. Thu thập thông tin cá nhân:

  • Họ tên.
  • Số điện thoại.
  • Email.
  • Địa chỉ.
  • Imei máy, loại máy sửa chữa.

2. Mục đích sử dụng thông tin:

  • Lưu trữ hồ sơ khách hàng.
  • Chính sách bảo hành, đổi trả.
  • Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng một cách tối ưu.

3. Chính sách bảo mật:

  • Đảm bảo không tiết lộ thông tin khách hàng nhằm mục đích trục lợi cá nhân.
  • Tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân của khách hàng.